Výskumná infraštruktúra KFKL

Na našej katedre sa nachádzajú komerčné aj špecializované výskumné aparatúry zostrojené na našom pracovisku určené pre rôzne typy výskumu:

V spolupráci s SAV v Košiciach sú na spoločnom pracovisku k dispozícii tieto zariadenia:

  • Laboratórium UHV STM - komplexné zariadenie na prípravu a charakteristiku tenkých vrstiev a nanoštruktúr v ultra-vysokom vákuu a integrovaný skenovací tunelový mikroskop a mikroskop atómových síl pracujúci v ultra-vysokom vákuu, pri ultra-nízkych teplotách a vysokých magnetických poliach
  • Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie
  • 3He-4He zmiešavací refrigerátor s možnosťou "top loading" vyrobený firmou Oxford Instruments umožní dosiahnuť teploty až 50 mK, k dispozícii je supravodivý magnet s magnetickým poľom až do 6 T - využitie na meranie tepelnej kapacity, ac-susceptibility, rezistivity, tepelnej vodivosti
  • MPMS3 - Magnetic properties measurement system 3 - meranie ac-susceptibility a magnetického momentu v rozsahu 1,8 - 400 K a v magnetických poliach do 7 T, vrátane možnosti merania vo veľmi nízkych poliach
  • MPMS - Magnetic properties measurement system - meranie ac-susceptibility a magnetického momentu v rozsahu 0,45 - 400 K a v magnetických poliach do 5 T, vrátane možnosti merania vo veľmi nízkych poliach
  • PPMS - Physical properties measurement system - meranie rezistivity, tepelnej kapacity v rozsahu 350 mK - 350 K a v magnetických poliach do 9 T, magnetometer a transport tepla od 2 K
  • skvapalňovač hélia CTI 1410 pre prípravu kryogénneho média - kvapalného hélia