Akademickí pracovníci/Zamestnanci

Akademický pracovník

doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. - Docent
Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. - Emeritný profesor
doc. RNDr. Ján Füzer, PhD. - Docent
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. - Profesor - riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied
prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc. - Profesor
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. - Docent
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - Profesor - rektor Univerzity P. J. Šafárika
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. - Docent - vedúca katedry

Zamestnanec

Ing. František Onderko, PhD. - Zodpovedný za výskumno-vývojovú dielňu
Jolana Šemráková, - Administratívny pracovník

Výskumník

RNDr. Jozef Bednarčík, PhD. - Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Eva Beňová, PhD. - Výskumný pracovník
M.Sc. Fereshteh Dehghani Sanij, Ph.D. - Výskumný pracovník
RNDr. Samuel Dobák, PhD. - Vedecký pracovník
Ing. Vladimír Girman, PhD. - Vedecký pracovník
RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD. - Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Vladimír Komanický, PhD. - Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Miroslava Kožejová, PhD. - Výskumný pracovník
RNDr. Vitalii Latyshev, PhD. - Výskumný pracovník
Mgr. Maksym Lisnichuk, PhD. - Výskumný pracovník
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. - Výskumný pracovník
Mgr. Tomáš Samuely, PhD. - Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Oleg Shylenko, PhD. - Výskumný pracovník
Ing. Jaroslava Szűcsová, PhD. - Výskumný pracovník
RNDr. Róbert Tarasenko, PhD. - Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Vladimír Tkáč, PhD. - Samostatný vedecký pracovník
Dr. Serhii Vorobiov, PhD. - Výskumný pracovník