Ukončené projekty

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

VEGA 1/3027/06, 2006 - 2008, A. Orendáčová
VEGA 1/0311/10, 2010 - 2011, P. Kollár

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

APVV LPP-0030-06, 2006 - 2009, M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)
APVV LPP-0102-06, 2006 - 2010, A. Feher
APVV LPP-0270-09, 2009 - 2012, M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)
APVV LPP-0202-09, 2009 - 2013, A. Orendáčová
APVV SK-CN 0008-09, 2009 - 2010, M. Orendáč
APVV-0266-10, 2010 - 2014, J. Blažek (TUKE), R. Varga (UPJŠ)
APVV-0036-11, 2012 - 2015, P. Samuely (SAV KE), A. Feher (UPJŠ)
APVV-0014-11, 2012 - 2015, R. Boča (STUBA), M. Orendáč
APVV-0132-11, 2012 - 2015, A. Feher

Medzinárodné projekty

DESY/HASYLAB II-20060031, 2006 - 2009, J. Bednarčík, J. Füzer
DESY/HASYLAB I-20100131 EC, 2010 - 2011, V. Zeleňák
DESY/HASYLAB I-20110282 EC, 2011 - 2012, V. Zeleňák
MANUNET-2010-598 / 7.RPEU, 2011 - 2013, R. Varga, A. Zhukov (TAMAG Iberica)

Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

ITMS 26220120019, 2009 - 2011, J. Dusza (SAV KE), P. Sovák (UPJŠ)
ITMS 26110230075, 2012 - 2015, S. Blichová

Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied