Ukončené projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

APVV LPP-0102-06, 2006 - 2010, A. Feher
APVV LPP-0030-06, 2006 - 2009, M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)
APVV LPP-0270-09, 2009 - 2012, M. Zentková (SAV KE), A. Zeleňáková (UPJŠ)
APVV LPP-0202-09, 2009 - 2013, A. Orendáčová
APVV SK-CN 0008-09, 2009 - 2010, M. Orendáč
APVV-0266-10, 2010 - 2014, J. Blažek (TUKE), R. Varga (UPJŠ)
APVV-0132-11, 2012 - 2015, A. Feher
APVV-0036-11, 2012 - 2015, P. Samuely (SAV KE), A. Feher (UPJŠ)
APVV-0014-11, 2012 - 2015, R. Boča (STUBA), M. Orendáč
APVV-14-0078, 2015 - 2019, M. Koman (STU Batislava), A. Orendáčová
APVV-0605-14, 2015 - 2019, P. Szabó (SAV KE)
APVV-15-0259, 2016 - 2019, J. Füzer (UPJŠ KE), F. Kováč (SAV KE)
APVV-16-0068, 2017 - 2020, T. Samuely za ÚFV
APVV-SK-FR-2017-0024, 2018 - 2019, T. Samuely
APVV-17-0020, 2018 - 2022, T. Samuely za ÚFV
APVV-18-0016, 2019 - 2023, J. Černák, E. Čižmár za UFV
APVV-18-0197, 2019 - 2023, A. Orendáčová
APVV-18-0358, 2019 - 2019, V. Komanický za ÚFV

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

VEGA 1/3027/06, 2006 - 2008, A. Orendáčová
VEGA 1/0311/10, 2010 - 2011, P. Kollár
VEGA 1/0409/15, 2015 - 2018, T. Samuely
1/0743/19, 2019 - 2022, T. Samuely

Medzinárodné projekty

DESY/HASYLAB II-20060031, 2006 - 2009, J. Bednarčík, J. Füzer
DESY/HASYLAB I-20100131 EC, 2010 - 2011, V. Zeleňák
DESY/HASYLAB I-20110282 EC, 2011 - 2012, V. Zeleňák
MANUNET-2010-598 / 7.RPEU, 2011 - 2013, R. Varga, A. Zhukov (TAMAG Iberica)

Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

ITMS 26220120019, 2009 - 2011, J. Dusza (SAV KE), P. Sovák (UPJŠ)
ITMS 26110230075, 2012 - 2015, S. Blichová

Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied

Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences

VEGA 1/0145/13, 2013 - 2016, E. Čižmár

Výskumná agentúra