Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-15-0115
Doba trvania projektu: 
2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár