Den otvorených dverí 2023 na ÚFV

Deň otvorených dverí Ústavu fyzikálnych vied

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

Ústav fyzikálnych vied organizuje deň otvorených dverí a pozýva študentov stredných škôl, pedagógov, rodičov, nadšencov fyziky. Čakajú Vás prehliadky špičkových vedeckých laboratórií s odborným výkladom, prednášky a diskusie o aktuálnych fyzikálnych témach, zaujímavé demonštračné experimenty a dozviete sa všetky podrobnosti o možnostiach štúdia fyziky na našej fakulte.

Kedy: 11. novembra 2023 (sobota), 10:00 - 14:00
Kde: Park Angelinum 9, Košice (vchod z Jesennej 5)

 

V prípade priebežného záujmu nás, prosím, kontaktujte na pf-ufv-dod@upjs.sk. Program sa budeme snažiť prispôsobiť Vašim požiadavkám.

 

Program
10:00 – 10:20, 11:30 – 11:50 Študuj fyziku (poslucháreň P16, Jesenná 5) - Dozvieš sa o možnostiach štúdia fyziky, biofyziky a didaktiky fyziky aj o uplatnení sa našich absolventov. Uvidíš priestory, v ktorých môžeš študovať.
12:00 Tombola a pizza pre účastníkov zadarmo (v prípade veľkého záujmu aj o 14:00)
10:20 – 14:00 Prehliadka katedier a laboratórií:
 
  • Katedra fyziky kondenzovaných látok
Príď si prezrieť moderné laboratória fyziky kondenzovaných látok, oboznámiš sa s výskumnými možnosťami a postupmi práce špičkových vedcov.
 
  • Katedra biofyziky
V moderných laboratóriách ti predstavíme použitie moderných biofyzikálnych metód a prístupov vo výskume liečby rakoviny, proteínového inžinierstva a skúmaní znečistenia životného prostredia.
 
  • Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Svet očami teoretickej fyziky. Na jednoduchých príkladoch z našej práce ti ozrejmíme ako je možné lepšie pochopiť svet okolo nás a zažiť pritom radosť z objavovania.
 
  • Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Nahliadni do metód štúdia základných stavebných jednotiek hmoty a interakcii medzi nimi. Predstavíme ti experimenty na urýchľovačoch častíc (CERN) a aplikácie v oblasti klinickej medicíny a nukleárnej fyziky.
 
  • Oddelenie didaktiky fyziky
Spoznaj pracovisko moderného učiteľa fyziky cez interaktívne fyzikálne experimenty.
 
 
Ak nestihneš prednášku, či prehliadku, nevadí. O štúdiu ti porozprávame aj individuálne kedykoľvek počas dňa.
 
 
Prosíme nahlásiť predbežný záujem emailom na pf-ufv-dod@upjs.sk najneskôr do 9. novembra 2023.