Súčasné projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

APVV-18-0197, 2019 - 2023, A. Orendáčová
APVV-18-0016, 2019 - 2023, J. Černák, A. Feher za UFV
APVV-17-0020, 2018 - 2022, T. Samuely za ÚFV

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

1/0743/19, 2019 - 2022, T. Samuely

Výskumná agentúra