Súčasné projekty

Slovak Research and Development Agency

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

APVV-18-0016, 2019 - 2023, J. Černák, E. Čižmár za UFV
APVV-18-0197, 2019 - 2023, A. Orendáčová

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Výskumná agentúra