Súčasné projekty

Slovak Research and Development Agency

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied