Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-20-0512
Doba trvania projektu: 
2021 - 2025
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Zeleňáková