Úspechy študentov

  • Úspechy študentov:
    • Miroslav Kurka z gymnázia Trebišovská v Košiciach: Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure
    • Iva Grega: Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách
Miroslav Kurka
V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi. Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii.

Študent 5. ročníka Miroslav Kurka z Gymnázia Trebišovská v Košiciach vypracoval projekt pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka, pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, na tému Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure

Za tento projekt získal špeciálnu cenu, plne hradený týždňový pobyt v Institute Laue-Langevin (ILL) v Grenobli, Francúzsko.

Viac informácií na stránke súťaže.

Postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 získal Miroslav Kurka ako cenu za vystúpenie na Festivale vedy a techniky AMAVET 2016.

Iva Grega
Víťaz sútaže ANAMET Slovensko 8.11.-11.11.2015 za prácu Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách, ktorého školiteľkou bola Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. Za tento projekt získal postup na celosvetovú súťaž Intel ISEF vo Phoenixe, Arizona, USA so spomínanou prácou.

Viac informácií o jeho úspechoch sa dočítate v týždenníku Plus7dní.