Udalosti

Mgr. R. Maciaszek
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 07/03/2024 - 13:30
Mgr. P. Danylchenko
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 21/03/2024 - 13:30
Prof. D. Peddis
Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Genova, Genova, Taliansko
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 04/04/2024 - 13:30
RNDr. D. Zalka
Ústav materiálového výskumu SAV
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 11/04/2024 - 13:30
Mgr. S. Podopryhora
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 02/05/2024 - 13:30
Mgr. N. Doroshenko
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 16/05/2024 - 13:30