Udalosti

doc. RNDr. E. Čižmár, PhD.
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 28/09/2023 - 13:30
Ing. I. Priesol
IPC s. r. o.
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 12/10/2023 - 13:30
prof. RNDr. M. Žukovič, PhD.
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 19/10/2023 - 13:30
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 09/11/2023 - 13:30
Ing. A. Kovalčíková, PhD.
Ústav materiálového výskumu SAV
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 23/11/2023 - 13:30
doc. Ing. Š. Zajac, CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Miesto konania: 
Aula prof. Daniel-Szabóa (P1) (Park Angelinum 9)
Dátum udalosti: 
Št, 14/12/2023 - 13:30