O nás

Katedra fyziky kondenzovaných látok je súčasťou Ústavu fyzikálnych vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Jej zamestnanci zabezpečujú výučbu základného kurzu fyziky, ale aj špecializovaných predmetov z oblasti magnetizmu, fyziky kovov, fyziky nízkych teplôt, fyziky nových progresívnych materiálov a moderných experimentálnych techník. Vedecká práca našich zamestnancov sa sústredí na magnetické vlastnosti rôznych typov materiálov - amorfných, nanoštruktúrnych, nízkorozmených a molekulových magnetov v rozsahu teplôt od izbovej teploty až do najnižších teplôt v milikelvinovej oblasti.

Píše sa o nás
Oslavy 50. výročia založenia katedry v roku 2013
foto_katedry.jpg