50. výročie založenia katedry

Naša katedra oslávila v roku 2013 okrúhle 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa 19. decembra 2013 uskutočnil slávnostný seminár o jej histórii za účasti súčasných aj bývalých zamestnancov. Hosťom seminára bol aj doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan PF UPJŠ. Po seminári sa uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie, Vianočná kapustnica.

Históriu a súčasnosť jednotlivých výskumných smerov na katedre predstavili

Prezentácia s fotogalériou z histórie katedry