Výskum

Výskumné tímy našej katedry sa podieľajú na výskume v nasledovných oblastiach vedy:

  • príprava a štúdium magnetických vlastností feromagnetických materiálov v tvare pások, tenkých vrstiev, kompaktovaných práškov,
  • štúdium doménovej štruktúry a magnetických vlastností magneticky mäkkých feromagnetických materiálov,
  • magnetické nanočastice pre medicínske aplikácie,
  • amorfné a nanokryštalické mikrodrôty a magnetizačné procesy v nich - aplikácie v spintronike,
  • štúdium magnetických excitácií v nízkorozmerných magnetických systémoch a molekulových magnetoch,
  • geometricky frustrované magnetické systémy,
  • čisto organické molekulové magnety a nízkorozmené vodiče
  • magnetizmus v systémoch so silne korelovanými elektrónmi - vrstevnaté oxidy prechodových kovov

Prístrojové vybavenie našich laboratórií

Naši zamestnanci pravidelne publikujú výsledky svojej vedeckej práce v renomovaných svetových vedeckých časopisoch. Výber z posledného obdobia nájdete v sekcii Výskum/Publikácie.

Spolupráca v rámci výskumých aktivít na Slovensku a vo svete