Príprava progresívnych nízkorozmerných magnetických materiálov pre senzory a spintroniku

Grantová agentúra: 
Slovak Research and Development Agency
Kód projektu: 
APVV-20-0324
Doba trvania projektu: 
2021 - 2025
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Orendáč