Príprava progresívnych nízkorozmerných magnetických materiálov pre senzory a spintroniku

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-20-0324
Duration of project: 
2021 to 2025
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Orendáč