Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častic s povrchovo modifikovanými vlastnosťami.

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-20-0072
Doba trvania projektu: 
2021 - 2025
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár