Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častic s povrchovo modifikovanými vlastnosťami.

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-20-0072
Duration of project: 
2021 to 2025
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár