Periodické nanopórovité materiály pre sorpciu a magnetické aplikácie

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
DESY/HASYLAB I-20100131 EC
Doba trvania projektu: 
2010 - 2011
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Zeleňák