Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-18-0207
Doba trvania projektu: 
2019 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer