Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-18-0207
Duration of project: 
2019 to 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Füzer