Nanomateriály pre environmentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV LPP-0093-09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Zeleňák