Magnetizmus a supravodivosť v systémoch so silne korelovanými elektrónmi

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
CZ117, SK92
Doba trvania projektu: 
2006 - 2007
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher