Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-0073-14
Doba trvania projektu: 
2015 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Orendáč