Nové materiály pre mikroelektroniku šetrné k životnému prostrediu založené na komplexných oxidoch obsahujúcich bizmut s perovskitovou štruktúrou syntetizované pri vysokom tlaku

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-SK-BY-RD-19-0008
Doba trvania projektu: 
2019 - 2021
Zodpovedný riešiteľ: 
E. Čižmár