Senzory na báze magnetických mikrodrôtov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-0266-10
Doba trvania projektu: 
2010 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Blažek (TUKE), R. Varga (UPJŠ)