Nove materiály na báze koordinačných zlúčenín

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-14-0078
Doba trvania projektu: 
2015 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Koman (STU Batislava), A. Orendáčová