OrNaMat - Usporiadané nanopórovité matrice pre prípravu pokrokových materiálov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-RPEU-0027-06
Doba trvania projektu: 
2006 - 2009
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Zeleňák