Štúdium kvantových procesov v nízkorozmerných magnetických systémoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV LPP-0202-09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Orendáčová