EXTREM - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Grantová agentúra: 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Kód projektu: 
ITMS 26220120005
Doba trvania projektu: 
2009 - 2011
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher