PRE-XFEL - Preparation activities for the implementation of the European X-ray Free-Electron Laser Facility

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
-
Doba trvania projektu: 
2011 - 2012
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Altarelli (DESY Hamburg)