Magneto-optické pozorovania tenkých drôtov so zakrivenou topografiou

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
1/0195/18
Doba trvania projektu: 
2018 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: 
K. Richter