Magneto-optické pozorovania tenkých drôtov so zakrivenou topografiou

Grant Agency: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Project Number: 
1/0195/18
Duration of project: 
2018 to 2020
Zodpovedný riešiteľ: 
K. Richter