Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-16-0068
Doba trvania projektu: 
2017 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: 
T. Samuely za ÚFV