Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch

Grant Agency: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Project Number: 
APVV-16-0068
Duration of project: 
2017 to 2020
Zodpovedný riešiteľ: 
T. Samuely za ÚFV