Nové kvantové stavy v geometricky frustrovaných systémoch

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV LPP-0102-06
Doba trvania projektu: 
2006 - 2010
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher