Magneticky mäkké kompaktované vzorky na báze Co

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
DESY/HASYLAB II-20060031
Doba trvania projektu: 
2006 - 2009
Zodpovedný riešiteľ: 
J. Bednarčík, J. Füzer