Experimentálne štúdium magnetických nanočastíc pre biomedicínske aplikácie

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
1/0829/21
Doba trvania projektu: 
2021 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Zeleňáková