Experimentálne štúdium magnetických nanočastíc pre biomedicínske aplikácie

Grant Agency: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Project Number: 
1/0829/21
Duration of project: 
2021 to 2024
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Zeleňáková