Štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností materiálov s vysokým stupňom neusporiadanosti

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
1/0406/20
Doba trvania projektu: 
2020 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Girman