Štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností materiálov s vysokým stupňom neusporiadanosti

Grant Agency: 
Grant Agency of Ministry of Education, Science, Research and Sport and Slovak Academy of Sciences
Project Number: 
1/0406/20
Duration of project: 
2020 to 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Girman