Relaxačné javy v nových materiáloch na báze molekulových magnetov

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV SK-CN 0008-09
Doba trvania projektu: 
2009 - 2010
Zodpovedný riešiteľ: 
M. Orendáč