Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie

Grantová agentúra: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód projektu: 
APVV-17-0008
Doba trvania projektu: 
2018 - 2021
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák