Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie

Grant Agency: 
Slovak Research and Development Agency
Project Number: 
APVV-17-0008
Duration of project: 
2018 to 2021
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Sovák