Nanopórovité materiály pre separáciu technologicky dôležitých molekúl

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
VEGA 1/0583/11
Doba trvania projektu: 
2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
V. Zeleňák