Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
NSF-DMR-0701400
Doba trvania projektu: 
2007 - 2010
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher