CFNT MVEP - Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach

Grantová agentúra: 
Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
CFNT MVEP
Doba trvania projektu: 
2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Samuely