Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom

Grantová agentúra: 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Kód projektu: 
1/0143/20
Doba trvania projektu: 
2020 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: 
P. Kollár