EXTREM II – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Grantová agentúra: 
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Kód projektu: 
ITMS 26220120047
Doba trvania projektu: 
2011 - 2013
Zodpovedný riešiteľ: 
A. Feher