NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES

Grantová agentúra: 
Medzinárodné projekty
Kód projektu: 
COST CA16218
Doba trvania projektu: 
2018 - 2021
Zodpovedný riešiteľ: 
T. Samuely