3He-4He zmiešavací refrigerátor

3He-4He zmiešavací refrigerátor s možnosťou "top loading" vyrobený firmou Oxford Instruments sa využíva na chladenie vzoriek až na teploty milikelvinového rozsahu. Používane meracie techniky zahŕňajú tepelnú a elektrickú vodivosť, mikrokontaktovú tunelovaciu spektroskopiu, meranie merného tepla a striedavej magnetickéj susceptibility. Teplotný rozsah je od 50 mK do 3 K. Aplikované magnetické polia sú do veľkosti 9 Tesla.

K dispozícii pre meranie fyzikálnych veličín je prúdový zdroj Oxford Instruments IPS-120, presný odporový mostík Lakeshore 370AC, presný odporový mostík Elektronika Oy AVS-47, lock-in zosilňovač NF Corporation LI 5640, nanovoltmeter Keithley 2178A a presný prúdový zdroj Keithley 6221.