Výskum v oblasti veľmi nízkych teplôt a EPR spektroskopia

Pre výskum v oblasti veľmi nízkych teplôt a EPR spektroskopiu sa nachádzajú komerčné aj špecializované výskumné aparatúry zostrojené na našom pracovisku:

  • EPR spektrometer Bruker ELEXSYS E500 - meranie elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) v X-pásme v rozsahu teplôt 2 - 300 K
  • 3He-4He refrigerátor Minidil 70 vyrobený firmou Air Liquide (Francúzsko) umožňuje dosiahnuť teploty až 30 mK, k dispozícii je supravodivý magnet s magnetickým poľom až do 7 T - využitie na meranie tepelnej kapacity, el. transportu a dielektrických vlastností.
  • 3He-4He zmiešavací refrigerátor s možnosťou "top loading" vyrobený firmou Oxford Instruments umožní dosiahnuť teploty až 50 mK, k dispozícii je supravodivý magnet s magnetickým poľom až do 9 T - využitie na meranie tepelnej kapacity, ac-susceptibility, rezistivity, tepelnej vodivosti
  • MPMS3 - Magnetic properties measurement system 3 - meranie ac-susceptibility a magnetického momentu v rozsahu 1,8 - 400 K a v magnetických poliach do 7 T, vrátane možnosti merania vo veľmi nízkych poliach
  • MPMS - Magnetic properties measurement system - meranie ac-susceptibility a magnetického momentu v rozsahu 0,45 - 400 K a v magnetických poliach do 5 T, vrátane možnosti merania vo veľmi nízkych poliach
  • PPMS - Physical properties measurement system - meranie rezistivity, tepelnej kapacity v rozsahu 350 mK - 350 K a v magnetických poliach do 9 T, magnetometer a transport tepla od 2 K